Oefentherapie Eindhoven

Behandelovereenkomst

Ik ben verplicht, in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), je te vragen of je de behandelovereenkomst hebt gelezen en begrepen. Een kopie van deze overeenkomst wordt in het dossier bewaard.

Je hebt de onderstaande drie mogelijkheden, lukt dit niet dan heb ik voor je een papieren exemplaar bij je eerste afspraak.

  1. Download behandelovereenkomst, print, vul in en onderteken, scan en stuur het document retour naar e-mailadres: ldenotter1964@kpnmail.nl of
  2. Download behandelovereenkomst, print en neem het ingevulde en ondertekend document mee bij je eerste bezoek of
  3. Download behandelovereenkomst en lees het door. Bij je eerste bezoek het document invullen en ondertekenen.